Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1898 1
1899 5
1900 30
1901 52b
1902 69b
1903 84
1904 96b
1905 116
1906 136b
1907 149b
1908 165b
1909 182b
1910 198
1911 223b
1912 264
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18480.150/100/L0003
Lenke til Arkivportalen
K-18480.150: Steigen kommune. Formannskap
100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0003: Møtebok
Møtebok nr. L0003 /1898 - 1912 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre