Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1838 1
1839 3b
1840 6b
1841 11
1842 15b
1843 14b
1844 21
1845 23
1846 25
1847 28b
1848 32
1849 34b
1850 38b
1851 41b
1852 49
1853 46b
1854 48
1855 51b
1856 55
1857 57b
1858 59
1859 64
1860 67b
1861 70b
1862 75
1863 77b
1864 81
1865 85b
1866 88
1867 93
1868 97
1869 99
1870 107
1871 113b
1872 119b
1873 128b
1874 139b
1875 153
1876 169
1877 183
1878 196b
1879 215
1880 232b
1881 249
1882 259b
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18480.150/100/L0001
Lenke til Arkivportalen
K-18480.150: Steigen kommune. Formannskap
100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001: Møtebok
Møtebok nr. L0001 /14.05.1838 - 1882 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre