Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


upaginert
1881 upaginert
1882 upaginert
1883 upaginert
1884 upaginert
1885 upaginert
1886 upaginert
1887 upaginert
1888 upaginert
1889 upaginert
1890 upaginert
1891 upaginert
1889 upaginert
1890 upaginert
1891 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18740.510.03/F/Fb/L0001
Lenke til Arkivportalen
K-18740.510.03: Moskenes kommune. Reine skolekrets
F: Karakterprotokoller, Dagbøkerog Tilvekst og utlåns-protokoller
Fb: Skoleprotokoller
L0001: Karakterprotokoll
Karakterprotokoll nr. L0001 /1881 - 1891 - - Kommunale arkiver Skolevesen