Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1892 upaginert
1893 upaginert
1894 upaginert
1895 upaginert
1896 upaginert
1876 upaginert
1898 upaginert
1899 upaginert
1900 upaginert
1901 upaginert
1902 upaginert
1903 upaginert
1904 upaginert
1905 upaginert
1906 upaginert
1907 upaginert
1908 upaginert
1909 upaginert
1910 upaginert
1911 upaginert
1912 upaginert
1913 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18740.510.03/F/Fa/L0003
Lenke til Arkivportalen
K-18740.510.03: Moskenes kommune. Reine skolekrets
F: Karakterprotokoller, Dagbøkerog Tilvekst og utlåns-protokoller
Fa: Oversiktsprotokoller,Avgangsvitnesbyrds-protokoll, årsprøve-protokoll
L0003: Karakterprotokoll
Karakterprotokoll nr. L0003 /08.10.1892 - 1905 - - Kommunale arkiver Skolevesen