Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1888 upaginert
1889 upaginert
1890 upaginert
1891 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18740.510.03/F/Fa/L0001
Lenke til Arkivportalen
K-18740.510.03: Moskenes kommune. Reine skolekrets
F: Karakterprotokoller, Dagbøkerog Tilvekst og utlåns-protokoller
Fa: Oversiktsprotokoller,Avgangsvitnesbyrds-protokoll, årsprøve-protokoll
L0001: Karakterprotokoller
Karakterprotokoll nr. L0001 /1888 - 1891 - - Kommunale arkiver Skolevesen