Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1905 - 1906 upaginert
1906 - 1907 upaginert
1907 - 1908 upaginert
1908 - 1909 upaginert
1909 - 1910 upaginert
1910 - 1911 upaginert
1911 - 1912 upaginert
1912 - 1913 upaginert
1913 - 1914 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18660.510.13/G/L0001
Lenke til Arkivportalen
K-18660.510.13: Hadsel kommune. Strønstad skolekrets
G: Skoleprotokoller
L0001: Skoleprotokoll for Strønstad skole - Seloter
Elevprotokoll nr. L0001 /1905 - 1914 - - Kommunale arkiver Skolevesen