Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1902-1903 upaginert
1903-1904 upaginert
1904-1905 upaginert
1905-1906 upaginert
1906-1907 upaginert
1907-1908 upaginert
1908-1909 upaginert
1909-1910 upaginert
1910-1911 upaginert
1911-1912 upaginert
1912-1913 upaginert
1913-1914 upaginert
1914-1915 upaginert
1915-1916 upaginert
1916-1917 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18660.510.19/G/L0001
Lenke til Arkivportalen
K-18660.510.19: Hadsel kommune. Budal skolekrets
G: Skoleprotokoller
L0001: Skoleprotokoll Budal skole
Elevprotokoll nr. L0001 /1902 - 1917 - - Kommunale arkiver Skolevesen