Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


1908 upaginert
1909 upaginert
1910 upaginert
1911 upaginert
1912 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18660.510.02/F/L0001
Lenke til Arkivportalen
K-18660.510.02: Hadsel kommune. Haukenes skole
F: Skoleprotokoller
L0001: Skoleprotokoll for Haukenes skole
Karakterprotokoll nr. L0001 /1908 - 1912 - - Kommunale arkiver Skolevesen