Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Varaldsøy kommune. Mundheim provianteringsråd

Rekneskap, Rekneskap for Mundheim provianteringsråd. Rekneskapsbøker
1919-1920 Register 2
1919-1920 Strandebarms sparebank/Landsbanken i Bergen 3
1919-1920 Landsbanken i Bergen/Mundheimsdalens meieri 4
1919-1920 H. Kjellevold (Odda) 5
1919-1920 Carl M. Øierhavn 6
1919-1920 Det kommunale lager (Mundheim) 7
1919-1920 Varaldsø kisgruber 8
1919-1920 Carsten Allers (Bergen) 9
1919-1920 Vestlandske kjøpelag 10
1919-1920 Arnt J. Haarvig 11
1919-1920 Vestlandske petroleums compagni 12
1919-1920 Vaksdal mølle 13
1919-1920 Hordalands fylkes provianteringsstyre 14
1919-1920 J. Uglehus (Mundheim) 16
1919-1920 J. Uglehus (Mundheim)/Tau Mølle (Stavanger) 18
1919-1920 Christiansands Møller 19
1919-1920 Provianteringsdirektøren 20
1919-1920 Bjørsvigs melforretning 21
1919-1920 G. Wiehne AS 22
1919-1920 Gisle G. (Mundheim) 23
1919-1920 Per Tveit (Lofthus) 24
1919-1920 Tyssedal provianteringsraad 25
1919-1920 Statens fiskecentral 26
1919-1920 M. G. Risøen (Bergen) 27
1919-1920 Johan R. R. 28
1919-1920 Vaksdal Mølle 29
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKAH/1225-840/R/Ra/L0002
Lenke til Arkivportalen
Varaldsøy kommune. Mundheim provianteringsråd R: Rekneskap
Ra: Rekneskap for Mundheim provianteringsråd. Rekneskapsbøker
L0002: Kontobok for Mundheim provianteringsråd
Annen skatteliste 1919 - 1920 - - Regnskap og skatt Kommunale arkiver Kommunalt forsvar og beredskap