Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Register 1
Tittelside 2
Panteobligasjonar 1848-1892 3
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKAH/1218a-812/G/Gb/Gba/L0001
Lenke til Arkivportalen
1218a-812: Finnaas kommune. Overformynderiet
G: Skifte- og obligasjonsprotokollar
Gb: Obligasjonsprotokollar
Gba: Obligasjonsprotokollar
L0001: Obligasjonsprotokoll for Finnås overformynderi
Annen kilde 1848 - 1892 - - Formynderi Regnskap og skatt Kommunale arkiver