Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Overformynderiet

Kopibøker, Kopibøker, Kopibøker
Kopibok 1904 1
Kopibok 1905 12
Kopibok 1906 21
Kopibok 1907 29
Kopibok 1908 40
Kopibok 1909 53
Kopibok 1910 64
Kopibok 1911 74
Kopibok 1912 86
Kopibok 1913 98
Kopibok 1914 112
Kopibok 1915 126
Kopibok 1916 138
Kopibok 1917 153
Kopibok 1918 165
Kopibok 1919 176
Kopibok 1920 193
Autorisering upaginert
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKA Hordaland IKAH/1218a-812/B/Ba/Baa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Overformynderiet B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
Baa: Kopibøker
L0002: Kopibok
Kopibok 1904 - 1920 - - Formynderi Kopibøker Kommunale arkiver