Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Heradskassen

Rekneskap, Årsrekneskap, Årsrekneskap
Kommunerekneskap 1904 1
Kommunerekneskap 1905 7
Kommunerekneskap 1906 13
Kommunerekneskap 1907 19
Kommunerekneskap 1908 25
Kommunerekneskap 1909 31
Kommunerekneskap 1910 37
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKA Hordaland IKAH/1218a-121/R/Ra/Raa/L0001/0001
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Heradskassen R: Rekneskap
Ra: Årsrekneskap
Raa: Årsrekneskap
L0001: Årsrekneskap
0001: Utdrag av kommunerekneskapet Sakarkiv 1904 - 1910 - - Regnskap og skatt Sakarkiv Kommunale arkiver