Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
Bilag 1898 1
Dagsverklister 1898 23
Material- og redskapslister 1898 26
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKA Hordaland IKAH/1218a-021/E/Ea/L0002/0006
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna saksarkiv. Vegar
L0002: Rekneskap for veganlegg
0006: Rekneskap for veganlegget Våge - Nøkling Sakarkiv 1898 - - Regnskap og skatt Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre Kommunale veier