Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
Dagsverkslister 1907 1
Materiale- og reiskapslister 1907 8
Bilag 1907 11
Regnskap 1908 31
Bilag 1908 35
Regnskap 1909 64
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKA Hordaland IKAH/1218a-021/E/Ea/L0002/0005
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna saksarkiv. Vegar
L0002: Rekneskap for veganlegg
0005: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg Sakarkiv 1907 - 1909 - - Regnskap og skatt Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre Kommunale veier