Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
Dagsverkslister 1906 1
Regnskap 1906 10
Bilag 1906 17
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKAH/1218a-021/E/Ea/L0002/0004
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna saksarkiv. Vegar
L0002: Rekneskap for veganlegg
0004: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg Sakarkiv 1906 - - Regnskap og skatt Sakarkiv Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre Kommunale veier