Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
Dagverkslister 1904 1
Regnskap 1904 7
Bilag 1904 9
Regnskap 1905-1906 42
Material- og reiskapsforteikning 1904-1905 55
Dagverkslister 1905 59
Bilag 1905 66
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKAH/1218a-021/E/Ea/L0002/0003
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna saksarkiv. Vegar
L0002: Rekneskap for veganlegg
0003: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg Sakarkiv 1904 - 1905 - - Regnskap og skatt Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre Kommunale veier