Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
Dagverkslister 1901 1
Liste over materiale og reiskap 1901 10
Rekneskap 1901 12
Bilag 1901 15
Korrespondanse 1902 59
Liste over materiale og reiskap 1902 61
Dagverkslister 1902 63
Rekneskap 1902 73
Bilag 1902 77
Dagverkslister 1903 118
Korrespondanse 1903 127
Liste over materiale og reiskap 1903 133
Rekneskap 1903 135
Bilag 1903 137
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKA Hordaland IKAH/1218a-021/E/Ea/L0002/0002
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna saksarkiv. Vegar
L0002: Rekneskap for veganlegg
0002: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg Sakarkiv 1901 - 1903 - - Regnskap og skatt Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre Kommunale veier