Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
Dagverkslister 1898 1
Rekneskap 1898 9
Materiale- og reiskapsliste 1898 12
Bilag 1898 14
Dagverkslister 1899 62
Korrespondanse 1899 71
Materiale- og reiskapsliste 1899 72
Rekneskap 1899 74
Bilag 1899 76
Dagverkslister 1900 114
Materiale og reiskapsliste 1900 121
Korrespondanse 1900 123
Rekneskap 1900 131
Restanseliste 1899-1900 136
Bilag 1900 138
Korrespondanse 1901 188
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKA Hordaland IKAH/1218a-021/E/Ea/L0002/0001
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna saksarkiv. Vegar
L0002: Rekneskap for veganlegg
0001: Rekneskap for veganlegget Urangsvåg - Mælandsvåg Sakarkiv 1898 - 1900 - - Regnskap og skatt Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre Kommunale veier