Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
Rekneskap 1909 1
Dagverkslister 1910 3
Konditioner 1910 7
Korrespondanse 1910 9
Materiale- og reiskapsliste 1910 10
Rekneskap 1910 12
Bilag 1910 20
Dagverkslister 1911 64
Korrespondanse 1911 68
Bilag 1911 72
Restanselister 1913-1914 91
Restanselister 1914 93
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKAH/1218a-021/E/Ea/L0001/0006
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna saksarkiv. Vegar
L0001: Rekneskap for veganlegg
0006: Rekneskap for veganlegget Sønstabø - Olakjødn Sakarkiv 1909 - 1914 - - Regnskap og skatt Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre Kommunale veier