Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
Restanselister 1913-1914 1
Rekneskap 1913-1914 5
Bilag 1913 6
Dagverksliste 1914 9
Materiale- og reiskapsliste 1914 11
Rekneskap 1914 13
Restanselister 1914 14
Bilag 1914 22
Restanselister 1914-1915 36
Restanselister 1915 40
Rekneskap 1915-1916 43
Bilag 1915 45
Materiale- og reiskapsliste 1916 46
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKAH/1218a-021/E/Ea/L0001/0004
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna saksarkiv. Vegar
L0001: Rekneskap for veganlegg
0004: Rekneskap for veganlegget Laurhammer - Olakjødn Sakarkiv 1913 - 1916 - - Regnskap og skatt Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre Kommunale veier