Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
Konditioner 1907 1
Konditioner 1908-1910 3
Konditioner 1909 6
Konditioner 1910 9
Dagverkslister 1909 11
Bilag 1909 15
Dagverkslister 1910 18
Korrespondanse 1910 21
Materiale- og reiskapslister 1910 22
Rekneskap 1910 24
Bilag 1910 26
Dagverkslister 1911 58
Korrespondanse 1911 61
Bilag 1911 65
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKA Hordaland IKAH/1218a-021/E/Ea/L0001/0003
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna saksarkiv. Vegar
L0001: Rekneskap for veganlegg
0003: Rekneskap for veganlegget Laurhammer - Olakjødn Sakarkiv 1909 - 1911 - - Regnskap og skatt Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre Kommunale veier