Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
Dagverkslister 1910 1
Materiale- og reiskapsliste 1910 2
Rekneskap 1910 4
Bilag 1910 7
Dagverkslister 1911 22
Bilag 1911 23
Dagverkslister 1915 37
Materiale- og reiskapsliste 1915 38
Rekneskap 1914-1915 40
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKA Hordaland IKAH/1218a-021/E/Ea/L0001/0001
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna saksarkiv. Vegar
L0001: Rekneskap for veganlegg
0001: Rekneskap for veganlegget Indvær - Stokkabakken Sakarkiv 1910 - 1915 - - Regnskap og skatt Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre Kommunale veier