Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
Korrespondanse 1914 1
Korrespondanse 1915 12
Korrespondanse 1916 18
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKA Hordaland IKAH/1218a-021/D/Da/L0001/0013
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Saksarkiv, korrespondanse
L0001: Korrespondanse / saker
0013: Kronologisk ordna korrespondanse Sakarkiv 1914 - 1916 - - Sakarkiv Brev og korrespondanse Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre