Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
Korrespondanse 1911 1
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKA Hordaland IKAH/1218a-021/D/Da/L0001/0009
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Saksarkiv, korrespondanse
L0001: Korrespondanse / saker
0009: Komiteen for deling av Finnås herad. Ymse utgreiingar Sakarkiv 1911 - - Sakarkiv Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre