Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
Korrespondanse med teikningar 1909 1
Korrespondanse 1910 20
Korrespondanse 1911 28
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKA Hordaland IKAH/1218a-021/D/Da/L0001/0008
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Saksarkiv, korrespondanse
L0001: Korrespondanse / saker
0008: Bygging av Spissøy skulehus Sakarkiv 1909 - 1911 - - Sakarkiv Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre Skolevesen