Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
Fortegnelse over folketallet i søndre del av Bremnes 1
Lister over frivillige pengebidrag 5
Liste over frivillige dagverk 12
Avtaler og korrespondanse 1902-1906 14
Korrespondanse 1907 17
Korrespondanse 1908 24
Korrespondanse 1910 33
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKAH/1218a-021/D/Da/L0001/0006
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Saksarkiv, korrespondanse
L0001: Korrespondanse / saker
0006: Kapellkyrkje på Løkling Sakarkiv 1906 - 1910 - - Regnskap og skatt Sakarkiv Kirker og kirkegårder Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre