Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
Korrespondanse 1900 1
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKAH/1218a-021/D/Da/L0001/0005
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Saksarkiv, korrespondanse
L0001: Korrespondanse / saker
0005: Sak: The Bremnes Gold Co. Ltd. Sakarkiv 1900 - - Sakarkiv Bergverk og gruvedrift Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre