Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
Korrespondanse 1890 1
Korrespondanse 1891 3
Korrespondanse 1895 5
Korrespondanse 1896 12
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKAH/1218a-021/D/Da/L0001/0004
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Saksarkiv, korrespondanse
L0001: Korrespondanse / saker
0004: Kronologisk ordna korrespodanse Sakarkiv 1890 - 1896 - - Sakarkiv Brev og korrespondanse Kommunale arkiver