Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
Korrespondanse 1882 1
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKA Hordaland IKAH/1218a-021/D/Da/L0001/0003
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Saksarkiv, korrespondanse
L0001: Korrespondanse / saker
0003: Kronologisk ordna korrespodanse Sakarkiv 1882 - - Sakarkiv Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre