Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Saksarkiv, korrespondanse
Korrespondanse 1877 1
Korrespondanse 1878 52
Korrespondanse 1879 65
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKA Hordaland IKAH/1218a-021/D/Da/L0001/0002
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Saksarkiv, korrespondanse
L0001: Korrespondanse / saker
0002: Kronologisk ordna korrespodanse Sakarkiv 1876 - 1879 - - Sakarkiv Brev og korrespondanse Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre