Innhold
Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Kopibøker, Kopibøker
1838 1
1838-1839 3
1839-1840 4
1840 5
1840-1842 7
1843-1844 8
1845-1846 9
1846-1847 10
1847-1848 11
1848-1850 12
1850 13
1850-1851 15
1851-1852 16
1852 17
1852-1853 18
1853-1854 19
1854-1855 20
1855-1856 21
1856 22
1856-1857 23
1857 24
1857-1858 25
1858-1859 26
1859-1860 27
1860 28
1860-1861 29
1861 30
1861-1862 31
1862 32
1862-1863 33
1863 34
1863-1864 35
1864 36
1865 37
1865-1866 38
1866-1867 39
1867 40
1867-1868 41
1868 42
1868-1869 44
1869 45
1869-1870 47
1870 48
1870-1871 50
1871 51
1871-1872 52
1872 53
1872-1873 57
1873 58
1873-1874 60
1874 61
1874-1875 65
1875 66
1875-1876 71
1876 72
1876-1877 73
1877-1879 74
1880-1882 75
1883-1885 76
1886-1888 77
1888 78
1888-1889 79
1889 80
1890-1892 81
1893-1899 82
Kildeinformasjon
IKA Hordaland IKAH/1218a-021/B/Ba/L0001
Lenke til Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet B: Kopibøker
Ba: Kopibøker
L0001: Kopibok for formannskapet
Kopibok 1838 - 1892 - - Kopibøker Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre