Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Pa 1660 - Kielland- fondet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Årsmøter. Styre- og årsmøtedokumenter
Styrebrev, styremøter, årsmøter og korrespondanse 1988-1991 upaginert
Styrebrev, styremøter, årsmøter og korrespondanse 1982-1992 upaginert
Årsmøter 1982-1999 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-102242/A/Ab/L0001
Lenke til Arkivportalen
Pa 1660 - Kielland- fondet A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Årsmøter. Styre- og årsmøtedokumenter
L0001: Årsmøter og styre- og årsmøtedokumenter
Møtebok nr. 1 /1984 - 1999 - - Møteprotokoller Industri Olje- og petroleumsindustri Sjøfart Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver Alexander L. Kielland-ulykken