Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Pa 1660 - Kielland- fondet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokoll
Vedtekter og statutter upaginert
Styremøter 1981 upaginert
Styremøter 1982 upaginert
Styremøter 1983 upaginert
Styremøter 1984 upaginert
Styremøter 1985 upaginert
Styremøter 1986 upaginert
Styremøter 1987 upaginert
Styremøter og løse vedlegg 1988-1995 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-102242/A/Aa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Pa 1660 - Kielland- fondet A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Styreprotokoll
L0001: Styreprotokoll Kielland- fondet
Møtebok nr. 1 /1981 - 1995 - - Møteprotokoller Industri Olje- og petroleumsindustri Sjøfart Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver Alexander L. Kielland-ulykken