Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling

Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Hæren
II-C-11-466: Dagaligruppen, styrkelister m.m. 1
II-C-11-466: Dagaligruppen, feltarkiv, ordrer og meldinger 16. april - 1. mai 1940 36
II-C-11-466: Dagaligruppen, major Johannes Brun m.fl. 133
II-C-11-468: Forsvaret av Sogn, kaptein G. Aarnes m.fl. 209
II-C-11-469: Oddadetasjementet og Haugesundsbataljonen, kaptein Hans Bernhard Gauslaa m.fl. 256
II-C-11-470: 3. pionerkompani, løytnant O. Tveten m.fl. 279
II-C-11-486: 4. intendanturkompani, intendanturkaptein Søren K. Hauge 339
II-C-11-490: 4. bilkompani, løytnant Bølling 365
II-C-11-497: Stasjonskommandanten på Voss, major Erling W. Løvestad 370
II-C-11-498: Plasskommandanten på Voss, oberst Sverre Blom m.fl. 375
II-C-11-499: Sanitetstjenesten i Valdres, sanitetskaptein Arne Hvoslef 905
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/RAFA-2017/Y/Yb/L0108
Lenke til Arkivportalen
Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling Y: Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945
Yb: Hæren
L0108: II-C-11-466-499 - 4. Divisjon.
Annen kilde nr. 108 /1940 - Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Dagaligruppen, forsvaret av Sogn, Oddadetasjementet, Haugesundsbataljonen, etc. Fotografier Soldater og offiserer 2. verdenskrig Statlige arkiver Forsvaret Arkivverkets vårslipp 9.4.2020 Arkivverkets vårslipp 2020