Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling

Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Hæren
II-C-11-460: Haugesundsbataljonen, kapteinløytnant Sven S. Bugge m.fl. 1
II-C-11-460,1: Haugesundsbataljonen, 1. kompani, løytnant L. Svalland m.fl. 92
II-C-11-460,2: Haugesundsbataljonen, 2. kompani, løytnant O. Tenger Gusdal m.fl. 194
II-C-11-460,3: Haugesundsbataljonen, 3. kompani, kaptein Gustav Høyekvam m.fl. 215
II-C-11-460,4: Haugesundsbataljonen, sambandstropp, fenrik Solheim m.fl. 250
II-C-11-460,6: Haugesundsbataljonen, mitraljøsetropp, fenrik Hjørleif Espeland 269
II-C-11-460,8: Haugesundsbataljonen, Haugesund politikammer, byingeniøren 287
II-C-11-460,9: Haugesundsbataljonen, skytterlagstropper, Lars Øye m.fl. 308
II-C-11-462: Skjervetavsnittet, major J. Treider m.fl. 350
II-C-11-463: Norheimsundgruppen, løytnant S.M. Åberg m.fl. 454
II-C-11-464: Hallingdalsgruppen, kaptein A.R. Hauge m.fl. 507
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/RAFA-2017/Y/Yb/L0107
Lenke til Arkivportalen
Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling Y: Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945
Yb: Hæren
L0107: II-C-11-460-464 - 4. Divisjon.
Annen kilde nr. 107 /1940 - Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid. Haugesundsbataljonen, Skjervetavsnittet, Norheimsundgruppen og Hallingdalsgruppen. Soldater og offiserer 2. verdenskrig Statlige arkiver Forsvaret Arkivverkets vårslipp 9.4.2020 Arkivverkets vårslipp 2020