Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling

Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Hæren
II-C-11-432,0: Soldat Olav Befring - minner og opplevelser fra krigen i Valdres 1
II-C-11-433: II/IR 10 - major Leonard Sæter m.fl. 126
II-C-11-433: II/IR 10 - krigsarkiv, feltarkiv, ordrer, meldinger 280
II-C-11-433,1: II/IR 10 - 5. kompani, kaptein Jon Sefland m.fl. 341
II-C-11-433,2: II/IR 10 - 6. kompani, kaptein Jacob O.R. Skarstein m.fl. 467
II-C-11-433,3: II/IR 10 - 7. kompani 495
II-C-11-433,4: II/IR 10 - 8. kompani, major Martin Mølster m.fl. 527
II-C-11-433,5: II/IR 10 - stabskompaniet, kaptein Mathias M. Raaheim m.fl. 609
II-C-11-433,8: II/IR 10 - sanitetstjenesten / bataljonslegen 651
II-C-11-433,9: II/IR 10 - bataljonsveterinæren 686
II-C-11-436/436,1: 4. brigade - bergartilleribataljon nr. 2, oberstløytnant Henningsmoen 694
II-C-11-438: 4. brigade - 4. pionerkompani, kaptein Thor E. Bjørnseth m.fl. 710
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/RAFA-2017/Y/Yb/L0106
Lenke til Arkivportalen
Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling Y: Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945
Yb: Hæren
L0106: II-C-11-433-438 - 4. Divisjon.
Annen kilde nr. 106 /1940 - Rapporter og beretninger om april 1940, nedskrevet i ettertid, samt ei mappe med krigsarkiv/feltarkiv, ordrer og meldinger (II/IR 10). Soldater og offiserer 2. verdenskrig Statlige arkiver Forsvaret Arkivverkets vårslipp 9.4.2020 Arkivverkets vårslipp 2020