Innhold
Visningsvalg:

Varanger museum IKS


Brodtkorb handel A/S

Regnskap, Hovedbøker
Gribanoff Fontaines & Co Archangel 1865-1867 1/1
Vasili Fedoroff Tschernzoff Archangel 1865-1866 2/1
Ivan Voronin Suma 1866-1875 3/1
Fedor Savin Keretz 1859-1870 4/1
Martimian Bazarnoi Kola 1866 5/1
Brødrene Shjabonin Kola 1866 6/1
Brødrene Shjabonin Kola 1866-1868 7/1
Martimjan Bazarnoi Kola 1866-1867 8/1
Martimjan Basarni Kola 1866-1867 8/2
Gribanoff Fontaines & Co Archangel 1867 9/1
Martimian Bazarnoi Kola 1867-1869 10/1
Alexe og Vasili Fedorof Norkin 1867-1869 11/1
Vasili F. Makaroff 1866-1868 12/1
Gribanoff Fontaines & Co Archangel 1867-1868 13/1
Vasili F. Makaroff 1868 14/1
Gribanoff Fontaines & Co Archangel 1868 15/1
Gribanoff Fontaines & Co Archangel 1869 16/1
Martimian Bazarnoi Kola 1869-1871 17/1
Gribanoff Fontaines & Co Archangel 1870 18/1
Alexe & Vasili Fedoroff Norkin, Kem 1870-1880 19/1
Fedor Savin Keretz 1870-1873 20/1
Gribanoff Fontaines & Co Archangel 1970-1871 21/1
Martimian Bazarnoi Kola 1872-1875 22/1
Gribanoff Fontaines & Co Archangel 1872-1873 23/1
Fedor Savin Keretz 1872-1873 24/1
Gribanoff Fontaines & Co Archangel 1873-1874 25/1
Kildeinformasjon
Varanger museum IKS Varanger museum IKS VAMU/A-0001/R/Ra/L0001
Lenke til Arkivportalen
Brodtkorb handel A/S R: Regnskap
Ra: Hovedbøker
L0001: Russisk hovedbok nummer 5
Annen kilde 1866 - 1904 - - Sjømenn og sjøfolk Handel Båter og skip Sjøfart Russland og Sovjet Arktis Privatarkiver