Innhold
Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


Meløy kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
1895 1
1896 8
1897 13
1898 23
1899 36
1900 45
1901 58b
1902 69
1903 80
1904 93
1905 108b
1906 128b
1907 146b
1908 167
1909 184b
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland Arkiv i Nordland AIN/K-18370.150/100/L0002
Lenke til Arkivportalen
Meløy kommune. Formannskapet 100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0002: Forhandlingsprotokoll
Møtebok nr. L0002 /15.10.1895 - 27.07.1909 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre