Innhold
Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


Narvik kommune. Formannskap

Møtebøker, Møtebok
Januar upaginert
Februar upaginert
Mars upaginert
April upaginert
Mai upaginert
Oversikt over Narvik kommunes økonomiske stilling upaginert
Juni upaginert
Juli upaginert
August upaginert
September upaginert
Oktober upaginert
November upaginert
Desember upaginert
Beslutninger 1915 upaginert
Innhold upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland Arkiv i Nordland AIN/K-18050.150/A/Ab/L0005
Lenke til Arkivportalen
Narvik kommune. Formannskap A: Møtebøker
Ab: Møtebok
L0005: Møtebok
Møtebok nr. L0005 /18.01.1915 - 16.12.1915 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre