Innhold
Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


Brønnøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker/Forhandlingsprotokoller
Register A - Ø 1
1910 27
1911 42b
1912 73b
1913 107
1914 154b
1915 201
1916 226b
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland Arkiv i Nordland AIN/K-18130.150/A/Aa/L0002d
Lenke til Arkivportalen
Brønnøy kommune. Formannskapet A: Møtebøker
Aa: Møtebøker/Forhandlingsprotokoller
L0002d: Møtebok
Møtebok nr. L0002d /02.10.1910 - 15.09.1916 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre