Innhold
Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


Tysfjord kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
1869 upaginert
1870 upaginert
1871 upaginert
1872 upaginert
1873 25
1874 28b
1875 33b
1876 40
1877 44b
1878 44
1879 56b
1880 61b
1881 65
1882 70b
1883 82b
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18500.150/100/L0001
Lenke til Arkivportalen
Tysfjord kommune. Formannskapet 100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001: Forhandlingsprotokoll for Tysfjordens formandskab
Møtebok nr. L0001/01.01.1869 - 14.08.1895 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre