Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Lillesand kommune

Formannskap og bystyre
1
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/KA0926-PK/1/01/L0004
Lenke til Arkivportalen
Lillesand kommune 01: Formannskap og bystyre
L0004: Formannskapets møtebok
Møtebok nr. 4 /1894 - 1906 - - Møteprotokoller Formannskap og kommunestyre