Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Lillesand kommune

Formannskap og bystyre
1
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/KA0926-PK/1/01/L0003
Lenke til Arkivportalen
Lillesand kommune 01: Formannskap og bystyre
L0003: Formannskapets møtebok
Møtebok nr. 3/1881 - 1894 - - Møteprotokoller Formannskap og kommunestyre