Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Holt kommune

Formannskap og kommunestyre
1
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/KA0914a-PK/01/L0004
Lenke til Arkivportalen
Holt kommune 01: Formannskap og kommunestyre
L0004: Forhandlingsprotokoll
Møtebok nr. 4/1902 - 1914 - - Møteprotokoller Formannskap og kommunestyre