Innhold
Visningsvalg:

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Holt kommune

Formannskap og kommunestyre
1
Kildeinformasjon
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/KA0914a-PK/01/L0003
Lenke til Arkivportalen
Holt kommune 01: Formannskap og kommunestyre
L0003: Forhandlingsprotokoll
Møtebok nr. 3/1883 - 1902 - - Møteprotokoller Formannskap og kommunestyre