Innhold
Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


Sørfold kommune. Formannskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
1902 1
1903 7
1904 26b
1905 40
1906 55b
1907 64
1908 84b
1909 100b
1910 115
1911 133b
1912 158
1913 182b
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland AIN/K-18450.150/100/L0002
Lenke til Arkivportalen
Sørfold kommune. Formannskap 100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0002: Forhandlingsprotokol for Sørfoldens formandskab
Møtebok nr. L0002/03.09.1902 - 09.08.1913 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre