Innhold
Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


Sørfold kommune. Formannskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
1885 1
1886 5
1887 16
1888 upaginert
1889 upaginert
1890 upaginert
1891 54
1892 68
1893 80
1894 88
1895 95
1896 upaginert
1897 113
1898 126
1899 139
1900 upaginert
1901 upaginert
1902 upaginert
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland Arkiv i Nordland AIN/K-18450.150/100/L0001
Lenke til Arkivportalen
Sørfold kommune. Formannskap 100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001: Forhandlingsprotokol for Sørfoldens formandskab
Møtebok nr. L0001 /21.10.1885 - 05.07.1902 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre