Innhold
Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


Mo kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker
1838 1
1839 4b
1840 9b
1841 17
1842 21b
1843 23
1844 26B
1845 27
1846 31
1847 31b
1848 36b
1849 40b
1850 45
1851 50b
1852 52
1853 55
1854 58
1855 63b
1856 66b
1857 71b
1858 75b
1859 80
1860 84
1861 89
1862 105b
1863 121
1864 137
1865 155b
1866 166
1867 174b
1868 184b
1869 198
1870 810
1871 223b
1872 292b
1873 247
1874 258
1875 267
1876 273
Kildeinformasjon
Arkiv i Nordland Arkiv i Nordland AIN/K-18031.150/A/Aa/L0001
Lenke til Arkivportalen
Mo kommune. Formannskapet A: Møtebøker
Aa: Møtebøker
L0001: Møtebok
Møtebok nr. L0001 /20.07.1838 - 18.11.1876 - - Møteprotokoller Kommunale arkiver Formannskap og kommunestyre