Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Innholdsfortegnelse upaginert
Militære manntall og ruller 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-100006/F/Fc/L0002
Lenke til Arkivportalen
A-100006: Stiftamtmannen i Bergen
F: Sakarkiv
Fc: Pakkesaker - Militære manntal og ruller
L0002: Lnr. 1885 - Militære manntall og ruller
Militærrulle nr. 2 /1724 - 1734 - Nordfjord og Sunnfjord. Se innholdsfortegnelsen for detaljer. Militærruller Soldater og offiserer Statlige arkiver Forsvaret Amt og fylker