Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Tyske fangeleire, Fangeleirene Ulven og Espeland med flere
R 1
S 93
T 687
U 869
V 896
W 969
Ø 1066
Å 1110
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/RAFA-5969/F/Fb/L0004
Lenke til Arkivportalen
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD F: Tyske fangeleire
Fb: Fangeleirene Ulven og Espeland med flere
L0004: Register over politiske fanger i Bergen. Ri-Å
Annen kilde nr. 4 /1940 - 1945 - Registeret er utarbeidet etter frigjøringen i 1945. Personopplysninger Fanger 2. verdenskrig Statlige arkiver Tyske okkupasjonsorganer Straffeanstalter og fengsler